Dag Wim en Piet, mijn zegen hebben jullie niet.

Toen ik woensdagochtend mijn online krantje las, was mijn dag niet meer zoals hij begonnen was. Normaal schrijf ik snel een welgemeende groet, maar dit keer niet! Het mag niemand verwonderen dat ik hier een nachtje moest over slapen. 

“Gewoon” omdat dit zo een fundamenteel belangrijke stap is! Maar of deze in de goede richting is, daar heb ik toch mijn vragen én bedenkingen bij.

Nog geen week geleden schreef ik een korte bedenking richting Bart Tommelein’s idee om versneld te fusioneren. En nu lees ik dit? Ik probeer dit te rijmen met al die keren dat op Eandis-vergaderingen al monkelend over de concullega ( lees Infrax ) gesproken. Was dit dan zand in onze ogen strooien? Al in 2013 liet ik mijn bezwaren optekenen en nu lees ik dat Wim en Piet er al ‘jaren’ mee bezig zijn? Op hetzelfde moment warm en koud blazen, want als Wim Dries zegt dat ze sinds dat jaar er mee bezig zijn, lees ik echter in de krant dit? Is er misschien daarom een wissel aan de top van Infrax (moeten) gebeur(d)(en)??

Het artikel zelf nu; ik las:

Eandis en Infrax nemen Tommelein in snelheid

De twee Vlaamse ­intergemeentelijke bedrijven die de elektriciteits- en gasnetten beheren en onderhouden, zullen op korte termijn worden samengevoegd. Hun voorzitters, Piet Buyse (Eandis) en Wim Dries (Infrax), mikken op eind mei om een volledige fusie te realiseren.
Beide CD&V’ers wijzen erop dat de samenvoeging jaarlijks minstens 100 miljoen euro aan kosten­besparingen zal opleveren. Ze schatten dat de energiefactuur met zeker drie procent kan dalen.

Gelukkig hoef ik de insinuatie van een puur politieke afrekening niet maken. Sinds de PUBLI-XX schandalen haast iedere partij zich om “vader” te zijn van een slim plan om de factuur van de burger te laten dalen. Cijfers variëren van 1 tot 3% en het enige middel hiervoor blijkt dan fusioneren te zijn? De druk van de verkiezingen laat zich al voelen en dan gaat het opbod hard. Ik herinner de ingreep van Jowan die de BTW op elektriciteit liet zakken van 21 naar 6%. De volgende regering zonder SP.A verhoogde die terug naar 21%

2 CD@V bestuurders die zoete weerwraak nemen op een Open VLD minister en een lange neus trekken naar de minister president met N.VA signatuur? Diezelfde Geert die na de Chinadeal zei dat het ultieme beslissingsorgaan de Algemene Vergadering is, in casu de gemeenten. Welnu, tenzij ik iedere bijeenkomst sliep, heb ik nooit de vraag gekregen of wij dat zagen zitten? Enkel wat vage indicaties van “samenwerking” passeerden de revue of de gekende “mededelingen” van de raad van bestuur. Telkens dit wordt meegegeven in agendapunt 2 of 3, volgt de zinsnede: “Het betreft hier een mededeling, dus er hoeft niet over gestemd te worden!” Neen, stel je voor; dat al deze beslissingen nog eens moesten besproken worden met de aandeelhouders!?

Ikzelf gaf al enkele vergaderingen geleden aan dat dit niet klopt en dat er fundamenteel véél meer te besparen valt als het kerntakendebat op gang wordt getrokken. Ik verwijs naar dit artikel. Eénvoudig gezegd, het gedeelte dat zich achter de meter afspeelt, zou beter door de overheid uit jullie takenpakket worden gehaald.  Ikzelf merkte al ( te ) vaak op dat dit ieder jaar héél wat kost, ondanks dat deze activiteiten zelfbedruipend zouden moeten zijn. Ik heb in mijn eigen gemeente aan de hand van concrete dossiers kunnen vaststellen hoe dat komt, maar dat valt buiten de scoop van deze tekst.

Een tweede opmerking heb ik bij deze quote

Terwijl de kosten voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in de distributienetten nog geen 20 procent van de totale energiefactuur uitmaken.

Wat zijn dan die andere 80% kosten? Als dit het kostenplaatje is van de REG en EDLB dan is voor mij de rekening snel gemaakt! Zeker als ik zie hoe dit gebeurt.

Ik stel enkel maar ( wederom ) vast dat Eandis nog steeds zich meester van het energiemonopoliebord weet en ook nu vanuit deze positie z’n willetje doordrijft. Ik weet dat in de wandelgangen wordt gefluisterd dat dit een gewoon “vuil politiek spel” is en dat ik als franke einzelgänger van een lokale lijst hiervan geen last heb, welnu lust ook niet.

Er wordt niet gewacht op het plan-Tommelein. De bestuurders hebben al een akkoord, alleen de aandeelhouders moeten nog hun zegen geven.

Beste Wim en Dries, ik geef jullie mijn zegen niet!
Dat verbaast jullie natuurlijk niet en ja, Wim, ik had er ook veel liever eens ernstig mee kunnen over meepraten. Net zoals u zegt dat Bart u niet hoorde, hoorde u mij niet. Niet dat ik zoveel meer te zeggen heb, absoluut niet. Maar ik kon wel een alternatief geven dat minder ruikt naar een politiek spel doch eerder naar doordachte keuzes voor een energieke toekomst. Ik lig er dan ook nog maar 4 jaar van wakker, nietwaar. Sinds het moment dat ik “voor de grap” mijn draad over de haag gooide, hield mij maar 1 ding bezig: Hoe kunnen we aan een solidaire energieprijs voor iedereen geraken, zonder een eurocent prijsverhoging? Kan dat? Ja dat kan. Maar die inzichten zal ik meegeven in het energieplan van ons, Kontich stroomt!

Ik zal vanaf nu tot aan het moment van de algemene vergadering argumenten noteren, maar ook vooral een visie meegeven die het spel, waarvan ik hierboven gewag maak, ver overstijgt.

Ikzelf ben echt bewust én bezorgd van wat de gewone man moet betalen.
Ik leer uit jullie communicatie van jullie eerste concreet project Warmte@Vlaanderen. Een amalgaam van beider bedrijven om de warmtenetten uit te baten. Ik weet wat het verwerven van dit alleenrecht kostte en hoe jullie aan dat geld zijn geraakt. Ik weet ook wie de werken moet/mag uitvoeren. Tot op heden stel ik me hier geen vragen over of bij, maar ik geef bij deze wel aan naar waar de nieuwsgierigen nu moeten kijken. Dat is een beetje “het leraar zijn” in mij. 

Een tweede indicatie van waar het naar toe gaat is het voorstel om voor 1 symbolische euro de openbare verlichting over te nemen. Ik stelde heel wat vragen en kreeg ook de antwoorden. Ik heb deze doorgeschakeld en ik kreeg wederom feedback. Maar wat ik achteraf hoorde geeft me een dubbel gevoel: eentje van hoop ( ps ik wacht nog op Wim DR en Koen’s voorstel om eens mijn versie van een slim plan voor de OV te analyseren )

Het echte debat en mijn inzicht is dat jullie werk zich situeert tot aan de meter. Daarin mogen jullie van mij jullie voortreffelijk werk zonder enig probleem verder doen, liefst onder toezicht van een niet gemuilkorfde VREG.

Wat zijn dan volgens mij de negatieve consequenties van een fusie?

Wel beste Wim en Piet, deze houding tov de maatschappij ( Piet, ik refereer hier naar uw zeer bevlogen reactie net na het afspringen van de deal met Stategrid ) gaat in ons landje de richting naar een tweestromenland versnellen. Dit is mijn grootste bekommernis!!

Wat houdt dat in; dat 2stromenland?
Zij die het kunnen en willen zullen zich “wapenen” en off grid gaan. Een logisch gevolg zijn dalende inkomsten, waardoor jullie solidariseringprincipe op een kleinere groep terugvalt. Gevolg hiervan is dat de “prijs” per klant stijgt, waardoor er een hoger saldo gedropte klanten ontstaat. Deze “krijgen” een budgetmeter, waardoor de prijs van deze post in het tarief stijgt, waardoor het tarief stijgt en…
Ook dit wordt dan door een kleinere groep mensen bijgepast, waardoor het tarief stijgt en zo belanden we in een vicieuze cirkel. Hierdoor zijn meer mensen “geneigd” naar een off-grid verhaal te gaan of alvast het goedkoopste verbindingstarief. ( in deze zit dan ook weer mijn bekommernis in het hanteren van de nieuwe tariefmethodologie. )

Zo ontstaan er 2 stromingen:

  • Een negatieve feedbackloop voor de klanten die het niet kunnen betalen: Mattheuseffect
  • Een positieve feedbackloop voor de gegoeden om hun plan te trekken en extra kosten te vermijden.

De andere bezwaren, opmerkingen en vragen stel ik op de gepaste plaats en tijd. Ik respecteer wel graag de afgesproken gang van zaken en zal ik deze op de vergadering voorleggen ipv in de pers en andere media ( valt eigenlijk mijn blog daaronder? )

Met energieke groet

Marc

Het is niet dat ik zo slim ben; ik blijf alleen langer met vraagstukken bezig.
– Albert Einstein –

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s