Al méér dan 25 jaar vaar ik op het onderwijsschip. Apetrots doorstond ik op dit onzinkbare baken van zekerheid meerdere stormen en was geen zee er te diep voor. Echter merkt deze bootsman op dat het is lekgeslagen op de klippen van juridisering en het M-decreet reet de hele romp aan flarden. Nu het rapport na rapport ( TIMMS | PISA ) duidelijker wordt dat het tij onomkeerbaar wordt, voel ik me eerder een galeislaaf die aangepord wordt nog harder te roeien! Hoopt men venturigewijs het water uit de romp te zuigen? Wie hanteert wel niet allemaal de zweep om nog harder te laten roeien?

Het manuscript “Ik leraar!? Mag het?!” gebruikte de Titanic als metafoor. Het, op papier, onzinkbaar schip is echter lek geslagen. Het ijskoude water van vergoelijkingen, normvervaging en dalend niveau verlamt onze werking. In een “ieder voor zich” strategie worden reddingsbootjes van dys-functies allerhande aangerukt. Mis je dat bootje, kan je de zwemvesten van GON en sticordi omgorden. Valselijk geven ze je de hoop het ijskoude sop te overleven. Wij bootsmannen, weten, door de benoeming vastgeketend aan de romp, dat wij mee zullen vergaan met het schip. Sommige muzikanten spelen ‘vrolijk’ door en houden het voor de laatste passagiers “leuk” en “gezellig” aan boord. Tegen beter weten in, spelen ze het zwanenmeer noot per noot loepzuiver en toonvast, fier op hun gave en kunde!

Een kleine decade geleden pende ik, uit noodzaak, m’n ervaringen neer. “Doping in het onderwijs” gebruikte de koersmetafoor om aan te toen hoe leerlingen én ouders naar middelen grijpen om toch maar in het ASO te blijven hangen, koste wat het kost. Gezien de te scherpe pen in dit manuscript herschreef ik het tot “Ik leraar!? Mag het?!“; een warm pleidooi om ons leerkrachten te(rug) waarderen en in te zien met wat voor een ‘romp’slomp we ons moeten bezig houden.

De kerntaak is niet al lang niet meer de kern van de zaak.

Ik geef hier enkele hoofdstukken prijs.
Misschien wel omdat de research van toen nu nog steeds waarde heeft! Eigenlijk moet er het woordje “jammer genoeg” bij staan, want na al die jaren…. leerde “men” niets bij!
Men, als in de kapitein en navigatielieden.

 1. Proloog ( 2008 )
 2. Van leerling naar leerkracht
 3. Pedagogische tik
 4. Water valt!
 5. Doping is van alle tijden
 6. Tien voor taal!
 7. Kan ik op je rekenen?
 8. Van de regen in de drop
 9. Collectieve koerswijziging
 10. Klasmanagement volgens de ‘regeltjes’
 11. Geen zageman maar timmervent!!
 12. Leer leren met je brein!
 13. Schoolville

Via de categorie leerkracht vind je al m’n posts omtrent de actualiteit en berichtgeving