Dra zijn we met z’n 8 miljard op deze aarde. Ieder van ons gaat een eigen geluk nastreven. Voor de ene een bescheiden veilig plekje, voor de ander een kast van villa met zwembad en paardenren..
Alleen… lukt voor éénieder van ons dit? Doe daar nog de obligate ski én zonvakantie bij en…..

De haalbaarheid van al deze welvaart gaat uitdraaien rond het verwerven van de nodig hoeveelheid voedsel, grondstoffen, energie en geld. Deze stromen geografisch verklaren is één van de speerpunten van het ambitieuze aardrijkskundeleerplan 2de graad. In dat kader plaatst #worldovershootday zich.

Volgens de VN bereiken we medio 2023 het magische getal van 8 MILJARD bewoners van de planeet Aarde.

Maar

Hoe groot is 8 miljard?

Als we iedere mens vervangen door een Legohoofdje, dan krijgen we een “line-up” van maar liefst 80 000 km.

Op 1 sept 2021 start het meest ambitieuze leerplan dat ik ooit onder m’n ogen kreeg. Het is ook de start geworden van een verhaal dat gaandeweg z’n weg zal vinden.

Virtueel hoop ik voor het einde van m’n lesloopbaan iedere aardbewoner te passeren? Lukt het me de pace van de wereldbevolking bij te benen?? Op deze spreadsheet hou ik het één en ander bij. 

Isaac aardrijkskunde!

In onze leermethode gaan we uit van de premisse dat we hier op aarde beland zijn. Voor sommigen voelt het haast aan als gestrand en niet snel genoeg weg kunnen / moeten. Na het verwerven van enkele inzichten in demografie, stellen we vast er op (te) korte tijd (te) veel mensen zijn bijgekomen. Hierdoor zijn systeemfouten ontstaan. Stel dat aantal zou stabiliseren rond de 11 miljard, komen we er dan (wel) uit? Uit de fouten die we nu maken, moeten lessen worden getrokken voor deze toekomst! Aan ons de immense taak om in slechts 1 uur per week duidelijke objectieve info mee te geven.

Als het klimaat en al z’n problematieken uit de doeken moet worden gedaan, waarom dan geen groot clustervak?
Dé kernopdracht van aardrijkskunde raakt haast alle facetten van de kennis aan! De bevolkingsaangroei met de bijhorende behoeften is haast louter een economisch gegeven geworden. Doe er een forse scheut sociale wetenschappen bij om hamvragen zoals het voortplantingsgedrag, het samenwonen in steden en beschavingen te beantwoorden. Kruid dit met geschiedkundige feiten zoals veroveringen en oorlogen die vaak gestuurd zijn vanuit een zoeken naar grondstoffen, energie en voedsel. Je merkt, het is een straf 3de middelbaar.

Zo komen we in het vierde jaar terecht in alle problematieken die voortvloeien uit een gegeven dat die 8 miljard mensen een geluk en comfort nastreven dat wij hier in onze contreien “gewoon” vinden.

Om het één en ander voor de leerlingen duidelijk te maken en vooral om de weg niet te verliezen, gebruiken wij de voorstelling van de SDG als een weddingcake.

De onderste laag is onze aarde die de mens draagt. De 4 sferen werden reeds uitvoerig uit de doeken gedaan. In die mate dat zoiets mogelijk is in amper 50 schabouwelijke minuutjes per week.

De tweede laag is de mensheid die het geluk van zorgeloos te leven na streeft. Via het begrip van hoe de aangroei van het mensdom in z’n werk gaat, nl in 2 fases, begrijpen we dat de aarde steeds minder snel bevolkt gaat geraken. Wie weet stopt de aangroei rond de 11 miljard.

De derde laag is de meest lastige omdat er binnen de grenzen van de 2 onderliggende lagen een economie staande moet worden gehouden om dat geluk van éénieder te kunnen bolwerken.

Deze leraar, van opleiding Wetenschappen(!!)-Aardrijkskunde, ziet enkel maar de rol van het vak aardrijkskunde enorm toenemen en kan niet begrijpen waarom we maar 1 uurtje hebben?

Onze katernen krijgen natuurlijk uitdagende titeltjes mee

  1. De aarde biedt kansen.
  2. De mens grijpt die kansen.
  3. Hoe ver draagt de aarde ons nog?
  4. Keuzes maken voor een betere toekomst.
ingevoegd vanuit het RSI van Stockholm

Ik stelde mezelf deze queeste: Als we de grote Groene Muur aanplanten, kunnen we dan aantonen dat de grootste stijging die er nu aankomt in het bevolkingsaantal op langere termijn voor meer vrede op aarde kan zorgen!

Draft versie katern 1