Met 8 miljard..

Nog even en we ronden de kaap van 8 miljard mensen op aarde. De UN houdt het momenteel op midden 2023, andere ‘telbureaus’ op ergens 2027.

Ieder van ons streeft een vorm van eigen geluk nastreven. Voor de éne is dat een bescheiden eigen stekje, voor de ander een mansion mét obligaat zwembad. De andere eet graag werelds, de andere eerder bescheiden.

Alleen… lukt dit voor éénieder van ons?

De haalbaarheid van al deze welvaart gaat uitdraaien rond het verwerven van de nodig hoeveelheid voedsel, grondstoffen, energie en geld. Deze stromen geografisch verklaren is één van de speerpunten van het ambitieuze aardrijkskundeleerplan 2de graad. In dat kader plaatst #worldovershootday zich. Maar ook is het verband met héél wat antropologische problemen niet ver weg. Nu al zijn meer dan een 1 miljard van ons op één of andere manier op de dool. De nieuwste excessen hiervan spelen zich af aan en voor de poorten van Europa. Het lijkt wel het enige, althans meest veroverbare stukje droog land op deze verzuipende aarde. En aangezien het aantal gegadigden nog een tijdje toenemen zal, stemt het mij, jammer genoeg, eerder somber naar de nabije toekomst toe.

Als je weet dat een legohoofdje net 1 cm groot is, krijg je een “line-up” van 80 000 km of 2 keer de aardomtrek!

Isaac aardrijkskunde!

Schooljaar 2022 startte het meest ambitieuze leerplan aardrijkskunde dat ik ooit mocht invullen. Het is ook de start geworden van een verhaal dat gaandeweg z’n weg zal vinden. #Isaac als methode is m’n geestekind geworden en wil er al mijn ervaring(en) in kwijt.

In onze leermethode gaan we uit van de premisse dat we hier op aarde beland zijn. Voor sommigen voelt het haast aan als gestrand en niet snel genoeg weg kunnen / moeten. Na het verwerven van enkele inzichten in demografie, stellen we vast er op (te) korte tijd (te) veel mensen zijn bijgekomen. Hierdoor zijn systeemfouten ontstaan. Stel dat aantal zou stabiliseren rond de 11 miljard, komen we er dan (wel) uit? Uit de fouten die we nu maken, moeten lessen worden getrokken voor deze toekomst! Aan ons de immense taak om in slechts 1 uur per week duidelijke objectieve info mee te geven.

Als het klimaat en al z’n problematieken uit de doeken moet worden gedaan, waarom dan geen groot clustervak?
Dé kernopdracht van aardrijkskunde raakt haast alle facetten van de kennis aan! De bevolkingsaangroei met de bijhorende behoeften is haast louter een economisch gegeven geworden. Doe er een forse scheut sociale wetenschappen bij om hamvragen zoals het voortplantingsgedrag, het samenwonen in steden en beschavingen te beantwoorden. Kruid dit met geschiedkundige feiten zoals veroveringen en oorlogen die vaak gestuurd zijn vanuit een zoeken naar grondstoffen, energie en voedsel. Je merkt, het is een straf 3de middelbaar.

Zo komen we in het vierde jaar terecht in alle problematieken die voortvloeien uit een gegeven dat die 8 miljard mensen een geluk en comfort nastreven dat wij hier in onze contreien “gewoon” vinden.

Om het één en ander voor de leerlingen duidelijk te maken en vooral om de weg niet te verliezen, gebruiken wij de voorstelling van de SDG als een weddingcake.

De onderste laag is onze aarde die de mens draagt. De 4 sferen werden reeds uitvoerig uit de doeken gedaan. In die mate dat zoiets mogelijk is in amper 50 schabouwelijke minuutjes per week.

De tweede laag is de mensheid die het geluk van zorgeloos te leven na streeft. Via het begrip van hoe de aangroei van het mensdom in z’n werk gaat, nl in 2 fases, begrijpen we dat de aarde steeds minder snel bevolkt gaat geraken. Wie weet stopt de aangroei rond de 11 miljard.

De derde laag is de meest lastige omdat er binnen de grenzen van de 2 onderliggende lagen een economie staande moet worden gehouden om dat geluk van éénieder te kunnen bolwerken.

Deze leraar, van opleiding Wetenschappen(!!)-Aardrijkskunde, ziet enkel maar de rol van het vak aardrijkskunde enorm toenemen en kan niet begrijpen waarom we maar 1 uurtje hebben?

Onze katernen krijgen natuurlijk uitdagende titeltjes mee

  1. De aarde biedt kansen.
  2. De mens grijpt die kansen.
  3. Hoe ver draagt de aarde ons nog?
  4. Vol voor een duurzame aarde gaan!
ingevoegd vanuit het RSI van Stockholm

Ik stelde mezelf deze queeste: Als we de grote Groene Muur aanplanten, kunnen we dan aantonen dat de grootste stijging die er nu aankomt in het bevolkingsaantal op langere termijn voor meer vrede op aarde kan zorgen!

Mijn ultieme droom is een mecenas vinden om een artideex te zetten in één van de droge rivierbeddingen van Senegal om zo een regeneratief galerijwoud te laten ontstaan..

Omdat ik vanaf nu altijd die 10 legoventjes bij me heb, zijn onderstaande vragen dra googleresultaten voor deze pagina.
Waarom heeft die lego bij?
Waarom heeft die legoventjes bij?

#watnade8miljard