De postjes zijn verdeeld..

Het nieuws is al een weekje oud, toch kon ik me niet weerhouden het toch terug even onder de ogen te brengen. ( link naar De Tijd )

De krantenkop én dito commentaar logen er niet om!

Centrumrechts “verovert” sleutelposities in Fluvius.

Het werkwoord alleen al doet me huiveren en de foto in het artikel van de Tijd onderstreept dit fijntjes.Het gaat dus niet over het belang van ons energiebeleid, maar om de weinige stoelen die nog geld opleveren. Ikzelf het het hele schouwtoneel vanop een bevoorrechte positie kunnen gadeslaan. Ik kreeg vaak serieus de mantel uitgeveegd “in vergadering’, maar eens in de wandelgangen luidde de klok toch vaak anders, partijtucht en/of profileringsdrang zeker? Zelfs (on)eerbare voorstellen werden me gedaan!

Ik vul het bovenstaand artikel aan met enkele kanttekeningen van 6 jaar vergaderen en vooral goed tussen de lijntjes luisteren, dixit lezende..

De Vlaamse politieke partijen hebben een akkoord bereikt (..). Daarbij duiken enkele opvallende oude bekenden op. (..)
Na jaren waarin de wildgroei aan mandaten bij intercommunales onder vuur lag, hebben de Vlaamse partijen een nieuw akkoord over de verdeling van de belangrijkste topfuncties.

Die wildgroei bestond er vooral in dat iedere gemeente een betaalde mandataris had, die eigenlijk als stroman vaak de partijrichtlijnen volgde, de zitpenning aannam en mentaal, soms fysiek, weer weg was. Verder trachtte men terecht via deze meetings ook de dossiers op eigen grondgebied te duiden of vooruitgang in de dossiers te bekomen. Ik herinner me nog levendig de veeg uit de pan van een burgemeester dat ik ‘voor mijn visie’ op een totaal verkeerd echelon bezig was. Klopt dus ook, maar waarom dan die maandelijkse vergaderingen?

Dus die reden aanhalen is een rookgordijn voor het grotere gegraai op dat hoger echelon. Lees hieronder maar rustig verder!

Het voorzitterschap van de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius is voor CD&V*.
De N-VA en Open VLD mogen een cruciale post claimen in de gemeentelijke holdings achter de hoogspanningsnetbeheerder Elia en de gasnetbeheerder Fluxys. ( … )
Via de nettarieven heeft de netbeheerder een belangrijke impact op de energiefactuur van de Vlaming en dus is het een gegeerde plek voor partijen om hun invloed aan te wenden.

*: Eerst Piet Buyse, daarna Wim Dries ; bekijk de iconische foto bij dit artikel. Het noopte mij ook tot deze reactie, want het was echt een spelletje partij-jennen! Ik weet ook dat er bij Infrax hiervoor een machtswissel nodig was, want het “typische Limburgse” moest er uit ( zie later ). En zie je al waarom die postjes zo belangrijk zijn? Het gaat niet om energiezuinige gemeentes en burgemeesterconvenanten! Ook dit zijn mooie schaamlapjes en mistgordijntjes voor het werkelijke spel! Wie deelt de lakens uit en mag het beslissingsrecht opeisen in het toewijzen van grote contracten ( hm, dat doet dit artikel over en met Isabelle Kocher weer net wat anders lezen ).

De drie ( wat was het woord weer? wildgroei ) ondervoorzitters zijn.
N-VA: Koen Kennis, de mandatenkoning zonder prijs.
Open-Vld: Christophe Peeters, die deze 2de troostprijs “krijgt”
Sp.wie: Hans Bonte, de energiedeskundige van Vilvoorde, zo kennen wij hem, toch???

De mandatenpuzzel is nu vrijwel rond ( … ) . Cruciaal is de raad van bestuur van Fluvius. ( … ). De postjesverdeling is een indirecte afspiegeling van de lokale verkiezingsuitslag, de coalitievorming en de omvang van elke stad of gemeente. (..).
Hoewel de gemeenten aandeelhouder zijn, wordt de mandaatverdeling op Vlaams niveau bedisseld. ‘Vanop de partijhoofdkwartieren komen zeer gedetailleerde instructies’, zegt een betrokkene. ‘Gemeentebesturen krijgen van bovenaf te horen voor welk mandaat ze iemand mogen voordragen, van welke partij, en of het een man of vrouw moet zijn.’

Dat was net het hoofdprobleem bij mijn aanstelling! Ik was niet “verkozen” door het volk en had mijn deskundigheid nog niet kunnen bewijzen. Het was kantje-boordje, maar mijn aanstelling kwam er dan toch. ( artikel ). Van deze regel is dus nergens sprake meer, want stel je… een deskundige op de stoel van een energie-intercommunale!

Alleen de provincie Limburg kent traditioneel haar eigen dynamiek met afzonderlijke onderhandelingen wars van de in Brussel uitgetekende plannen.

Terwijl bij Fluvius de nieuwe mandatarissen intussen in functie zijn, zijn er bij Elia en Fluxys nog vraagtekens. Vooral het invloedrijke voorzitterschap van de gemeentelijke holdings Publi-T en Publigas speelt een rol. Die intercommunales met een balanstotaal van respectievelijk 630 miljoen en 1,4 miljard euro zijn de grootste aandeelhouders van Elia en Fluxys.

Ook de Gentse politicus Geert Versnick (Open VLD) blijft nog een tijdje een spilfiguur in het Belgische energielandschap. ( … )
Ook de voormalige Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) verdwijnt nog niet van het toneel.

Daarom eens te meer ben ik tevreden met mijn bannerfoto, hèhè.

Voorlopig lijken de Waalse aandeelhouders geen halszaak te maken van het communautaire evenwicht. Enkele ondervoorzitters van Franstalige partijen zouden als pasmunt kunnen dienen.

De kanttekening die ik hier bij plaats, zeker naar de toekomst toe. Onze zuiderburen staan veel verder in het ‘zich voorbereiden’ op een transgeen energielandschap!! Daar waar de Vlaamse netbeheerder de hakken in het zand zet rond omtrent een directieve over microgrids én energiedelen, is bij hen deze Europese richtlijn al geratificeerd! Dit komt mij voor mijn zeer nabije toekomstplannen zeker ten goede!

Kortom, ik liet véél van het artikel weg, ik denk dat mijn punt alvast duidelijk was.
Neen, ik haal niet “verzuurd” uit naar mijn niet-verlenging van mijn mandatarisschap, integendeel.. Maar zo speelt men het graag: polariseren! hèhè

Bottom-line van mijn vertoog is een boodschap aan diegene die nu in die stoel ‘zitten’

  • Wat met de digitale meter?
  • Wat met Atrias, het slimme platform achter die meters?
  • Hoe zit het met de kerntaken? Openbare verlichting als voorbeeld!
  • Wat doen we met stroomdelen?
  • Geven we de prosument wat meer zekerheid?
  • Warmtenetten: plat opportunisme of een verstandige opportuniteit?
  • Wat doen we met microgrids?
  • Sluiten we alsnog de 2 fitte kerncentrales?
  • Waarom van Vlaanderen geen waterstofhub van/voor Europa maken?

Met energieke groet
Marc

fotocredit: pixabay

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s