Een energiebedrijf in burgerhanden?

In Nederland is er een interessante denkpiste ontstaan.

53 grote gemeenten wilden hun aandeel in Eneco van de hand ten voordele van een aardoliegigant. Toen de Nederlandse bevolking, in monde van de energiecoöperatieven dit ter ore kwam is er spontaan een crowdfunding op gang geschoten. Anders geformuleerd: De burgers willen “eenvoudigweg” Eneco zelf overkopen, mochten de gemeentes voet bij stuk houden.

Het doet ons denken aan de discussie die in gang was gezet toen Eandis van plan was vers geld aan te trekken via de verkoop van een deel van het bedrijf ten voordele van ( in dit geval ) het Chinese Stategrid.

Wat als.. Vlaamse burgers eenzelfde reflex zouden hebben om een eigen energiebedrijf uit de grond te stampen, of zich ‘mogen’ inkopen in een bestaand?
Klinkt dit gek? Is doenbaar. Tuurlijk! Wij komen hier later nog op terug.

Lees in dit verband