“Coop” je mee?

Even richt ik me rechtstreeks tot u, lezer van dit bericht.

Ik had één eenvoudige vraag.

Ons distributienetwerk ( de kabels en buizen in de grond die gas en elektriciteit vervoeren ) staat voor enkele uitdagingen

  • Binnenkort moet het gasnetwerk worden aangepast. Momenteel loopt er nog laagcalorisch gas van Nederland naar ons toe. Dat zal vervangen worden door hoogcalorisch gas.
  • Om de toenemende hoeveelheid zonnepanelen én windmolens vlot te kunnen aansluiten, moet het netwerk worden aangepast. Het is nu vooral éénrichtingsverkeer en dat moet worden aangepast.
  • Slimme meters gaan de oude tellers ( die met de draaiende schijf ) vervangen en als het netwerk dan ook slim moet worden gemaakt is hier geld voor nodig.
  • Verder zijn er nog putten te vullen ( de groene stroomcertificaten, vennootschapsbelasting, .. )

Onze netbeheerder Eandis ( 80% van de klanten ) heeft hiervoor nieuw, vers geld nodig. Toen ikzelf het nieuws vernam die 1ste sept 2015, stelde ik onmiddellijk een eenvoudige vraag.

Kunnen we niet dit geld in Vlaanderen vinden via coöperaties of crowdfunding?

Deze vraag werd niet weerhouden. Ik liet het idee echter niet los en werkte het samen met diverse interessegroepen verder uit. Zeker nu er in de pers en media aandacht werd aan geschonken, groeit het aantal voorstanders voor dit idee.

Ik blijf het vreemd vinden dat jaarlijks ettelijke miljoenen uit onze economie mogen vloeien.

Het blijft me ontgaan waarom onze eigen energiecoöperaties en initiatieven geen eerlijke kans kregen in dit verhaal

Nu heb ik 1 simpele vraag voor u!

Steunt u het idee om een coop-eandis plan door te voeren?

U kan dit eenvoudig doen door deze petitie te ondertekenen!

 

Wilt u meer lezen?

De post van de groep Macharius: ‘brief aan de mandatarissen

Vorige posts over de gang van zaken