Een bakje vol met stro.. om!

Eén van onze leden stootte op dit fijne verhaal.

In regio’s waar er nog geen sprake is van ( een monopolie op ) een distributienet, moeten mensen zich behelpen. Wijzelf stellen vast dat in Vlaanderen de weerstand tov taksen ten nadele van prosumenten alsmaar groeit. Ze vragen ons voor alternatieven.

Nu ja, er is momenteel een alternatief, de thuisbatterij. De argwaan echter om over 2 jaar ( noteer dat 2019 een cruciaal jaar wordt ) alsnog een rekening te krijgen gepresenteerd is reëel.

Wijzelf zijn voorstander van het credo dat

de prosument een deel van de oplossing is, in plaats van het probleem!

Tot nader order houdende netbeheerders krampachtig vast aan de hen destijds toevertrouwde privileges en versnellen ze de transitie hierbij zeker niet, integendeel.

Het verhaal “een emmertje Tesla” kent alvast een klein broertje dat stevig opmars maakt in Zuidoost-Azië en alsdus meer dan onze bewondering weg draagt. Eéns de nood het hoogst is, zijn oplossingen altijd nabij.

Op naar 2019!

nb: Er is nog steeds een tekort aan slimme blauwe opslag ipv een teveel aan groene stroom  😉