Dag antiwindmolencomité met je inzicht en idee

Beste antiwindmolencomité, mijn excuses voor deze manier van reageren, maar anders lukt het me niet. Mails blijven onbeantwoord, via social media vind ik geen gehoor. Dialoog? Ja, graag. Maar werkt dat niet in 2 richtingen?

Ik ben op iedere gelegenheid ( Waarloos, Altena, Reet, St Rita ) komen luisteren. Ik ben altijd één en al oor geweest voor jullie commentaren en bezwaren. Even, héél even konden wij met mekaar in gesprek gaan. Ik tekende zelfs enige luistervaardigheid op!

Echter, in de loopgraven klinkt het spervuur van vooringenomen waarheden luid. Graag had ik met jullie kundig willen argumenteren. Jammer genoeg hervalt het te vaak in demagogisch discuteren; stellingen bombarderen en liefst van al nog wat stigmatiseren.

Het ongeloof van mijn geloof verbaast jullie, sorry hiervoor.

Datzelfde ongeloof maakt jullie jammer ook doof voor enige vorm van argumentatie. Jammer dat ik die ene keer, toen ik het woord trachtte te nemen, verbaal én fysiek werd bedreigd. De wandelstok van het hardhorige maar zeer kranige oudje, miste me op een haar.

Ik was niet van plan dit neer te schrijven, maar mits bloed nu éénmaal kruipt waar het niet gaan kan, wilde ik toch enkele van mijn argumenten neerpennen. Eens te meer omdat dat wat in de “gazetten” staat nooit het volledige verhaal weergeven. En ook de andere zijde van het verhaal heeft z’n recht gehoord te worden.

Ik spreek, voor alle duidelijk, even uit eigen naam, uit m’n eigen ervaringen ( zelfs dit statement verhalen jullie vermoedelijk als: Zie je wel, hij spreekt in naam van … ). Maar toch, ik waag het erop!

GVA schrijft:

Na negatief advies van de gemeente Rumst en een positief rapport (weliswaar met opmerkingen) van de gemeente Kontich gaf de bestendige deputatie W-Kracht groen licht.

Kontich gaf “opmerkingen”. Zijn we beiden intellectueel even eerlijk dat alle bezwaren, geuit op de actieavond in Waarloos alsmede de 2 hoorzittingen in Rumst én Kontich mee zijn opgenomen in die opmerkingen! Het ging oa over het definiëren van slagschaduw boven een serrebedrijf. Ook moesten enkele woningen terecht worden opgenomen in het dossier.

Nieuwsblad noteert:

Bevoegd minister Joke Schauvliege (CD&V) vernietigde einde juli 2015 de milieuvergunning voor het bouwen van windmolens in Reet en Kontich.

Wisten jullie dat dit een procedurefout is! Jullie was zeer bedreven in het uitleggen, zij het ietsje demagogisch, over hoe obscuur de windmolenbouwer te werk ging en een loopje nam met de wetgeving. Niet zo, de procedure is complex en correct gevolgd, enkel is deze modus operandi snel misbegrepen. Ze bijgevolg is het eenvoudig dit als “obscuur gekonkelfoes”* af te schilderen.
*= woorden van de actieleider.

De minister heeft de milieuvergunning geweigerd, grotendeels op basis van ruimtelijke aspecten ( wat eigenlijk in de stedenbouwkundige vergunning thuishoort ).
Ruimte Vlaanderen moest een advies geven omtrent de stedenbouwkundige vergunning maar heeft dat (eerder uitzonderlijk) niet gedaan waardoor de termijn verstreken is en dit een weigering is.

Waarom eerder uitzonderlijk? Ik heb er niet echt het raden naar, maar heb alsnog geen hard bewijs over wat er daadwerkelijk is gebeurd. Het bezoek van jullie aan haar kabinet zullen daar ook wel niet vreemd aan zijn. Een correcte politieke signatuur doet in dit land vele wonderen geschieden.

Laat ons hopen dat de “fastlane” procedure en/of de omgevingsvergunning in de toekomst dit soort van procedureslagen kan voorkomen.

De kern van de zaak nu!

In HLN lees ik:

Het roterende dof lawaai van meer dan 40 decibel ’s nachts, de slagschaduw in de tuinen en door de vensters van de huizen en de veiligheid van fietsers, wandelaars, sporters en landbouwers zijn volgens het welzijnscomité de nadeligste gevolgen van de windmolens.

Het roterende dof lawaai of het ultrasoon geluid is één van de sterkste contra-argumenten om een turbine op het vasteland te zetten. Ikzelf heb me al heel wat moeite getroost dit waar te nemen. Ikzelf ondernam pogingen in in Godsheide, Schelle, Wetteren, Kortrijk en Beringen. Ik wil dit verhaal niet bagatelliseren of ontkennen, zeker niet! Er is zelfs een oplossing voor: een vakwerkmast, zoals deze op de terreinen van Nike in Meerhout. Zo’n mast is goedkoper, sterker, vraagt minder beton in de grond ( ook nog een argument dat ik uit jullie mond hoorde ). Dus wat houdt ons tegen?
Enkel het argument dat het lelijk is?!?

Meer dan 40 decibel ’s nachts is inderdaad hoorbaar. Dit ziekenfonds vergelijkt het met .. een mug. Maar ook dit steekhoudend argument wil ik niet bagatelliseren, enkel naast de E19 valt dit in het niet. Ik nodig jullie bij deze eens uit om bij mij ( niet samen wees gerust ) eens op het toilet te komen zitten. Het raampje open en genieten van het geraas van de autoweg ( ’s nachts! ).

De windturbinebouwer opperde dat ze ’s nachts op warme zomermaanden ( als de ramen open staan ) de molens brideren. Maar dat lachen jullie weg, jullie geloven er niets van. Dat rotsvaste (on)geloof maakt jullie doof voor andere argumenten, wat jammer is. Ironisch trouwens dat op de hooravond in St Rita mensen in de zaal riepen dat het geluid luider moest, omdat ze niet goed hoorden.

De slagschaduw in de tuinen is voor mij een echt punt waar 200% (!) rekening moet mee gehouden worden. Ik schreef dit artikel net na het overtrekken van de februaristorm en noteerde nul uren zonlicht, dus perfecte dagen om wind te oogsten. Maar op een zalige zomerdag in de tuin mag dit schouwspel van flikkerende schaduwen inderdaad geen spelbreker zijn. Ik merkte in Harelbeke dit leuke schouwspel op van hoe windmolens ineens enkele ogenblikken stilvallen en later weer in gang schieten. Ook bovenop de Schorre, kijkende naar de molens van Schelle valt op hoe één voor één turbines even halt houden en dan weer aanzetten. Net die momenten dat bij een zonneklare hemel inderdaad huizen in die zone’s vallen.

Ook nu werden de intenties van de windmolenbouwer weg gelachen en stelden jullie dat deze technologie niet zou worden toegepast. Ikzelf hoorde het 3 keer ( Altenakapel, Rumst, St Rita ) maar neen, er zijn uiteraard geen oren naar! In één van de opmerkingen die het schepencollege toevoegde, stond er bij dat het serrebedrijf mee moest worden opgenomen, zo geschiedde, maar in St Rita was u daar weer met dat argument. Da’s niet alleen ‘niet willen horen‘, maar ook ‘niet willen lezen‘. Jammer!

De veiligheid van fietsers, wandelaar, sporters en landbouwers staat hoog in jullie vaandel en dat siert jullie! Maar mag er ook enige vorm van objectiviteit zijn? Er wordt verwezen naar het neervallen van een turbine, afkraken van een wiek of het rondvliegen van ijs. Welnu, hier is een wetgeving voor die de bouwer verplicht een verzekering hiervoor te nemen. Het is niet mogelijk zonder de(r)gelijke verzekering een turbine uit te baten. Kernenergie is van deze verplichting echter vrijgesteld! Die meneer van jullie comité had hiervoor een niet zo’n fraai tegenargument voor. Brr! Merci voor het gegarandeerd hypothekeren van het leven van enkele miljoenen mensen zou ik zo denken.

Maken jullie dan ook snel wat spandoeken tegen die chauffeurs die onverzekerd rijden? De kans getroffen worden door een auto is significant groter dan te worden vermorzeld door een wiek, turbine of ijspegel. Hebben jullie überhaupt al eens gesproken met de landbouwers die momenteel zo’n molen hebben staan Of hangen jullie hier ook weer een wij-zij verhaal op. Ik hoorde de frustratie van enkele mensen in de zaal van Altena over de hoogte van de som van het opstalgeld. Ligt hier ook niet een stukje voedingsbodem van het verzet?

Ik sluit me er bij aan dat er géén gelijke verdeling is tussen lasten en lusten.

Maar voor dat probleem heb ik een oplossing! En ook nu weer komen vakwerkmasten er beter uit!

Vakwerkmasten veiliger ( uit dit artikel

De molenkop en de wieken worden niet op een hoge stalen paal geplaatst. ,,We kiezen voor zogenaamde vakwerkmasten, vergelijkbaar met de Eiffeltoren in Parijs”, zegt woordvoerder Koen Peeters van Nike. ,,Zo kunnen we een hogere mast bouwen en méér wind vangen. Bovendien is dit type van pyloon veiliger. Een paal kan omvallen, een vakwerkmast heeft kreukelzones en stuikt daarom loodrecht in elkaar.”

Voor ik het vergeet: Op de eerste avond waar jullie die veiligheidsnorm toonde om 400 meter weg te blijven uit de buurt van een windmolen. Dat verhaal klopt. Het is de norm voor een zeeturbine van 160 m hoog, bij stormweer. Kwestie van de juiste kadrering te blijven hanteren.

Een sinistere kanttekening over dat gevaar! Dit artikel is opinie van 2011 en sindsdien kennen we de opéénvolging van incidenten met onze 7 centrales wel zeker?

Kortom, ieder argument dat jullie aankaarten heb ik opgezocht, gecheckt en gecontroleerd. Ik doe even een bloemlezing uit de argumentatie die jullie aanhaalden

Bouw ze in zee, vissen kunnen geen bezwaren indienen!
Sorry dat ik met deze begin, maar ik tekende deze op in Waarloos. Da’s echt jullie waardevolle argumenten onderuit halen. Als ieder nuchter denkend mens al jullie opgesomde bezwaren moeten gaan toetsen aan dit soort quatch, wat blijft er dan over van jullie geloofwaardigheid?
Wat met de GSC fraude, het veel te dure onderhoud, de nog niet voorziene opslag?

Windmolens zijn vogelmixers!
Trots verschijnt er op ieder antiwindmolenforum die foto waarbij er wéér een roofvogel het leven liet in de buurt van een windmolen. Wederom, posten jullie dan ook eerlijkheidhalve het aantal ( 45 000 ) gedode dieren in het verkeer? Durven jullie objectief dit relaas lezen en verder googelen naar het rapport?

Windmolens verstoren het klimaat!
Deze vond ik fantastisch, met de klemtoon op fantast! Meerdere keren hebben jullie alle studies door de windmolenbouwer onderuit gekegeld met het doffe argument dat deze waardeloos zijn. Jullie hebben betere en andere studies, maar zeg eens eerlijk; die grafiekjes van die meneer uit Puurs ( wiens strijd tegen windmolens er eerder eentje is tegen zijn vroegere boezemvriend, nu burgemeester, die er enkele liet zetten op industrieterrein, maar dit geheel terzijde ) zijn die dan zo waardevol?

De bron van deze hoax is deze prachtige foto gebruikt. Een zichzelf verklaarde wetenschapper leidde hieruit af dat het meer regent windafwaarts van windturbines. Enkele summiere getalletjes uit een zelfgebouwd weerstation moesten dat onderbouwen. Mag ik dan even subjectief de door jullie gelauwerde studie parafraseren?

Wij zijn voor het bouwen van windturbines, op een andere plaats en niet met W-kracht
=> mag ik nu net later hier op terugkomen!?

Dit alles wil niet zeggen dat we moeten stoppen met het plaatsen van windturbines. We zijn nog érg ver verwijderd van de grote aantallen windturbines die in de studies worden gehanteerd.

Ps: Ten noordoosten van de koeltorens van energiecentrales schijnt de zon 2% minder dan elders, maar da’s niet voor hier dus laat maar gebeuren?!

Verder wil ik hier toch het wederwoord van een klimaatkundige poneren:

Wat is me dat voor een websiteWellicht zwaar gesponsord door de fossiele-energie-lobby. Vermits ze zelf zeggen dat ze op basis van objectieve berekeningen iets kunnen beoordelen :
  • Hoeveel kinetische energie zit er in een bepaalde massa bewegende lucht? (m.v²/2)?
  • Hoeveel van deze energie zet een windmolen om in elektriciteit + warmte verliezen?
  • Windmolens veroorzaken turbulentie, maar dat doen hoge bomen en gebouwen nog veel meer.
  • Ontbossing compenseert volgens mij ruimschoots de toegenomen wrijving van de windmolens….
Enfin, ik kan nog een tijdje doorgaan, maar ik moet jullie toegeven dat jullie het huiswerk prima maken. En een vleugje flegmatiek naar de bouwers toe, mocht er ook wel bij. Termen als “leugenachtig”, “bedriegers”, ” ’t dossier rammelt langs àlle kanten” waren niet uit de lucht gegrepen. Ikzelf kreeg op de laatste vergadering van enkelen er ook van langs toen ik op de laatste vergadering openlijk de vraag stelde of er sprake kon zijn van de inplanting van een turbine als aan al jullie eisen en verzuchtingen voldaan werd.

En toch vond ik ons kort gesprek achteraf hoopgevend, want onder 8 ogen, met wat kennismaking achter de rug klonk alles toch meer gematigd. En dat doet me dan denken aan wat ik las in diverse kranten!

‘Mijn zorg was de schaduw die de wieken van de turbines op mijn tuinbouwbedrijf zouden werpen. Maar dat valt blijkbaar goed mee’, zegt G. P.. ‘Ik ben zelf een groot voorstander van groene energie. Ik heb een warmtekrachtkoppeling aan mijn serres laten bouwen. Het lawaai van de wieken zal, vlak naast de E19, ook wel meevallen.’

D. V. was kritischer. ‘Ik was er eerst niet voor te vinden. Maar dan zou de mast even verderop geplaatst worden. De last was dan even groot, zonder dat ik een vergoeding kreeg. Omdat de dichtste buren ook geen bezwaar hadden, heb ik toegestemd. In de oorspronkelijke plannen stond vlak voor mijn huis nog een tweede turbine. Die hebben we geweigerd. En die werd ook geschrapt.’

Sorry dat ik een voorvechter van duurzame energie ben en sorry dat ik strijd voor de toekomst van mijn kinderen. Ik kan niet leven onder het nucleaire zwaard van Damocles; dat er dra iets gaat gebeuren met onze centrales staat jammer genoeg vast. Ook al gaan jullie die studies waarschijnlijk ook weer wegwimpelen. Ze zijn immers gemaakt door studiebureau’s die niet gesponsord werden door de nucleaire lobby of antiwindmolenlobby.

Slotsom

Truman: If you can’t convince ‘em, confuse ‘em.

Een gedachte over “Dag antiwindmolencomité met je inzicht en idee

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s