Econoshock 2.0

Waarom dit boek?

Het bevat klaar en duidelijk 2 analyses van het leerplan in het 4de middelbaar.
Onderstaande tekst is gebaseerd op de indeling in het oorspronkelijke boek van 2008

Shock 1

Hier wordt de demografie beschreven. De uitdaging voor de leerlingen bestaat er in hun leerstof af te toetsen met de beschrijvingen in dit hoofdstuk. Vooral de link tussen industrialisatie en kleinere gezinnen verruimt hun blik. Vooral de effecten van de ouderen en de jongeren op de economie van een land zijn waardevolle blokjes kennis om de bevolkingspiramides ( die met activa en passiva ) te doorgronden.

Het zijn dit soort van projecties die politici moeten ‘dwingen’ om nu eens een verder te kijken dan hun verkiezingsneus lang is. Mijn (logisch) pleidooi dat langer werken een ‘must’ zal zijn, vind hier houvast.

De subshock van verstedelijking is iets dat wij op het einde van het vierde jaar uitdiepen.

Shock 2

Deze legt uit waarom het economisch zwaartepunt naar het oosten verschuift en welke rol China in deze te spelen heeft. Zeer interessant omdat het leerplan hier steevast op achterloopt. De economische en geopolitieke ontwikkelingen lopen nu eenmaal sneller dan dat het ons lief is. Maar leerlingen moeten inzien dat ze zelf moeten gaan leren analyseren en nadenken. Zeker met de inzichten van shock 1.

Ikzelf lees het geïnteresseerd omdat ik tijdens mijn strijd tegen de overname van een deel van ons distributienet door een Chinese firma in aanraking kwam met Jonathan Holslag. Hij leerde me veel over de Chinese esthetiek en management. Ook het leerplan verwacht dat we China als een economische grootmacht beschouwen, dus vandaar de insteek van deze leraar om expertise te teasen om het eens te komen vertellen aan mijn publiek.

Shock 4 en 6

Deze hoofdstukken spitsen zich toe op een duurzame en groene economie. In het bestek van ons (armtierig) 1 uurtje per week kunnen we er niet dieper op in gaan. In de hoogste graad komt er wel een hoofdstuk aan bod, als het tegen dan niet geschrapt wordt(?).

In de boodschap van Hans Rosling is er ook een pleidooi opgenomen om deze vorm van energie een eerlijke kans te geven. Deze inspirerende TEDTalk bekeken wij in het kader van demografie.

Ikzelf ben in een mallemolen gezogen sinds die ene simpele vraag om de elektriciteit van mijn zonnepanelen te delen met mijn buren en kan er haast zelf een boek over beginnen.

De andere shock’s passen niet in het leerplan aardrijkskunde maar zijn zeker het lezen waard.

Verder is het fijn te weten dat de auteur het vak aardrijkskunde een warm hart toedraagt!

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: