Gaat het de windenergie eindelijk voor de wind?

Als we de website van minister Tommelein mogen geloven, gaat het de windenergie stilaan voor de wind.

Wijzelf hebben, in onze denktank, alvast uitgebreid kunnen kennismaken met de verzuchtingen en tegenkantingen tijdens het dossier van de 4 windturbines langsheen de E19. Als er ooit verandering moet en of mag verwacht worden staan wij alvast klaar deze turbines intelligent in te schakelen in een VPP.

Wijzelf nemen hierin geen initiatieven, maar zullen alvast de gemeente of coöperatieve groeperingen bijstaan in het technisch advies én met het uittekenen van een haalbaar project waarbij de opbrengsten van zo’n turbine haast integraal naar de faciliterende commune of gemeente.