Dag regering, haal anders het vuur er helemaal uit!

Verontrustende melding van onze vakbondsafgevaardigden:

Beste collega’s

Op de syndicale vormingsdag van COC kregen wij – opnieuw – slecht nieuws voor onderwijs.

Op alle fronten worden wij zwaar onderuitgehaald: door de federale regering, door de Vlaamse regering én door onze onderwijskoepels.

Het onderwijspersoneel wordt zwaar gepakt.

Wij verloren al:

 • TBS 55+,
 • TBS 58+,
 • pensioen op 60,
 • de jaren bonificatie diploma voor de berekening van de pensioendatum,
 • gewone loopbaanonderbreking,
 • loopbaanonderbreking 50+ / 55+.
 • Onze verlofstelsels werden “geharmoniseerd” versta ‘gedecimeerd’, …

En wat komt er nog aan?

Nogmaals ingrepen op pensioendatum en pensioenbedrag:

 • de diplomabonificatie verdwijnt volledig, d.w.z. nu ook voor de berekening van het pensioenbedrag
 • de tantième 55ste wordt afgeschaft. Het wordt tantième 60 sten.

Voor het bepalen van de pensioendatum gebeurt dit zelfs met terugwerkende kracht!

Voor het bepalen van het pensioenbedrag vanaf 01-01-2018. Hier ‘mogen’ we dit voordeel afkopen aan 1500 euro per studiejaar?

Resultaat: nog maar eens langer werken voor minder pensioen.

Het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid wordt “hervormd”: wie in dat geval is zal geen pensioen meer krijgen, maar komt terecht in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Let op dit is een maatregel in het kader van besparingen!!!

Tijdelijke diensten in de openbare sector (buiten het onderwijs) zullen niet meer meetellen voor het overheidspensioen.

ACV bericht ook over het opschorten van het stelsel van perequatie d.w.z. het eigen stelsel van welvaartsvastheid van de overheidspensioenen.

Het loopbaandebat, bedoeld om het lerarenambt aantrekkelijk te maken, start dus met een groot negatief saldo.

Bovendien moet elke uitkomst resulteren in een 0-operatie. Lees: wat aan de ene wordt gegeven, moet van de andere worden gepikt!

In dit kader ook het voorstel voor een ‘gemiddelde’ opdracht (vallen we dan ook onder de wet Peeters over wendbaar werk, misschien?) van 38 uren per week voor de leraar ingefluisterd door de onderwijskoepels, het katholiek onderwijs op kop en nu al overgenomen door de Vlaamse overheid.

En dan nog dit … het BOS-verhaal

Vooral de koepel van het katholiek onderwijs loopt het water uit de mond als ze denken aan de realisering van dit project.

Met deze bestuurlijke optimalisering mikken zij vooral op de bestuursvorm schoolbesturen met bijzondere kenmerken (SBK).

Dit is geen verhaal dat gaat over een betere oriëntering van leerlingen, een beter personeelsbeleid, betere organisatie van het studieaanbod, …!

De bestuurlijke optimalisatie van schoolbesturen en de schaalvergroting is ingegeven door één dubbel motief: centraliseren van de macht en de middelen.

Wat de initiatiefnemers hiermee nastreven komt neer op: macht en vrijheid creëren om personeelsleden willekeuriger (zij noemen dat flexibeler) te kunnen inzetten en (ontkleurde) middelen (punten/uren/geld) vrij kunnen aanwenden, niet in eerste orde om scholen, leerlingen, ouders en personeelsleden meer pedagogisch comfort te bieden, maar voor eigen gewin, om het eigen bestuur te “professionaliseren”.

Vermits alle maatregelen die de regering invoert, financiële nuloperaties moeten zijn, zullen die middelen aan de scholen onttrokken worden. Minder uren dus voor de leraar en de leerlingen in de klas en minder punten voor het ondersteunend personeel op school.  

Bovendien leert ervaring in andere sectoren bv. het hoger onderwijs en in andere netten bv. het GO!, dat heel wat middelen (uren/punten geld) gebruikt worden voor het creëren van bovenschoolse bestuurlijke “waterhoofden”. Er worden velerlei leidende en coördinerende functies gecreëerd die de werkdruk bij de uitvoerenden (leraars/ondersteunend personeel) nog doet toenemen.

COC wenst absoluut niet dat personeelsleden worden geaffecteerd aan een schoolbestuur i.p.v. aan een school. De mogelijkheid tot willekeur wordt daardoor zo groot, dat de waarde van een vaste benoeming grondig wordt onderuitgehaald. Het is evident dat dit geen verbetering is voor het personeel. Wij wijzen deze denkpiste dan ook radicaal af.

Met een nog meer geprofessionaliseerd schoolbestuur kan er geen sprake meer zijn van een degelijke inspraak. Personeelsleden in inspraakorganen doen dit immers in hun ‘vrije tijd’ en kunnen niet op tegen leden van een schoolbestuur die daarvan hun beroep maken.
Wij vrezen dat in zo’n groot schoolbestuur de beslissingen worden genomen op een niveau boven de scholen heen, wars van plaatselijke noden en inspraak.

Ja, collega’s, wij zijn in rouw, in diepe rouw.

Maar we mogen ons niet laten doen. We moeten duidelijk laten zien dat we dit alles niet langer pikken. Het is te veel geweest! Te veel maatregelen die onderwijs kapot maken in de plaats van herwaarderen of aantrekkelijk maken.  Wij hopen op u te kunnen rekenen als we over gaan tot ACTIE!

Syndicale groeten

Ikzelf zette enkele dingen in het rood

Dingen waar ik me nog aan “vasthield”. Maar dit bericht doet mij maar aan ding denken: “losing my religion”…

4 gedachtes over “Dag regering, haal anders het vuur er helemaal uit!

 1. Beste Marc, verlies je nu pas je religie? Ik ben in1974 bij de ASLK begonnen. Toen stond die voor: 1)een loonpakket dat beter was dan in het onderwijs 2)een maatschappelijke missie waarbij sociaal beleid en aandacht voor de zwakkeren aanwezig was 3) de belangen van de klanten gingen toen voor op die van de”parastatale instelling” (later officieel -staatsbank-). De politiek heeft dat soort ingesteldheid opgeblazen en voor geld gekozen = privatisering. Nu is de verloning van het personeel “marktconform” en in de feiten slechter dat de lerarenomgeving. Men heeft de pensioenreserve van het ex-ASLK-personeel geroofd om zoveel mogelijk personeel uit de Forts bnp enz. te laten afvloeien. Met medeweten van de vakbonden, … waarvan ik een protesterende militant was. Niks nieuws onder de zon. Hou je wakker en strijdbaar. Grotegroet Hugo

  Like

 2. Jij zette alles netjes op een rij. Een ‘mooi’ overzichtje???
  De laatste 20jaar heb ik mijn pensioenleeftijd met 10jaar zien verlengen…
  En wat staat er nog aan te komen? Na het ‘BOS’ de bomen?
  Ik zelf zetel in een werkgroep onderwijs van de PVDA in Vlaams-brabant.
  Mag ik aub je overzicht, artikel meenemen ter illustratie naar de volgende vergadering?
  Groeten, Leen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s