Doel 1 en 2 langer open houden?

Dit artikel stemt tot nadenken.

Beste regering – Why?

U koos voor een leveringszekerheid. Dat werd u voorgehouden. Vreemd dat het rapport van Elia aantoonde dat het niet hoefde. Het zet aan tot nadenken!
Ikzelf stel me serieus vragen bij de term lange termijn. Wat zeker is dat bij een nakend ernstig incident de term ‘lang’ ineens duidelijk ingevuld zal zijn. Is het openhouden van 2 tot op de draad versleten kernsplijtreactoren in 2015 nog verantwoord?

Net de algemene verontwaardiging van een breed middenveld en de vlammende reacties van partijen en groeperingen allerhande sterken mij in het geloof naar de vraag voor alternatieven.

Beste regering – Why not?

Net tijdens de klimaattop in Parijs het aandurven deze gammele tantes ‘on grid’ te houden, het getuigt van enige moed. Ik vermoed niet dat er een gebrek aan inzicht was; van enige “invloed” daarentegen. Zeker nu een bepaald forum oppert dat deze vorm van risicovolle energieopwekking goed is voor het milieu. Over instortende zoutkoepels gevuld met nucleair afval zwijgen we dan maar best. Ja, strikt objectief bekeken is dit deelaspect waar!

Maar… What if!

De rechterbuitenspiegel nooit in de F1-wereld werd geïntroduceerd?

Net zoals de rechterbuitenspiegel destijds een ‘onding’ was enkel nodig voor in F1 het inhalen te bemoeilijken en nu een haast onmisbaar in het huidig verkeer. Net zo is het met duurzame energie. Dat onding voor de happy few, die rijken met geld te veel waardoor de factuur is gestegen voor iedereen, zal binnen afzienbare tijd een gemeengoed ( mogen ) worden. Daar gaan wij voor.

Geprikkeld door het luide protest spoor ik aan, motiveer ik anderen en onderricht hen om toch zeker te blijven investeren in duurzame ( en intelligente ) oplossingen.

De toekomst zal het uitwijzen? Wij staan in het heden en laten ons niet uit het lood slaan. Wij zijn fier om in dit Vlaanderen mee aan de vooravond te staan van de transitie van een verbrandings- naar een omvormingseconomie.

Vergeef ons deze ambitie.

Marc Bellinkx
CDO-kontich stroomt